‘Figuren in een rode boot’ is de titel van het werk van Peter Doig. De  etherische kleuren roepen een gevoel van verlatenheid op, de gemaskeerde personen zijn geanonimiseerd. Wat spookachtig, alsof het geesten zijn die met hun bootje in de lucht wegdrijven.

Peter Doig is een hedendaags kunstschilder. Hedendaagse kunst, art contemporaire, gegenwärtige Kunst, aktuelle Kunst, actuele kunst. Dit zijn woorden om in verschillende talen te zeggen dat het kunst is van déze tijd. In tegenstelling tot de moderne kunst die al weer honderd jaar oud is.

Het werk van Peter Doig is meerdere opzichten actueel. Hij heeft een zeer eigen en nieuwe manier van schilderen. Maar ook de inhoud van zijn werk is echt van nu.

Het bootje, de schimmen, er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om de link te leggen met het vluchtelingenprobleem. Het werk roept gevoelens van vreemdheid op, is beangstigend en confronterend maar het is tegelijkertijd ook aangrijpend en ontroerend. Het kan het verhaal van de vluchtelingen vertellen. Door het ‘Kunst+Merk Werkt’ van de KUNSTmarketier kan de kunstconsument zijn betrokkenheid bij dit werk direct tonen door een bijdrage op de bankrekening van Vluchtelingenwerk Nederland te storten.

NL60INGB0000123488 t.n.v. VluchtelingenWerk Nederland

PeterDoig-Vluchtelingenwerk

PeterDoig-Vluchtelingenwerk