“Hier / Daar / Viceversa” door Danielle Spoelman en Wiebke Bartsch is een non-verbale teken-uitwisseling, een vertraagd onderzoek over de aspecten van hun eigen thuisland en het thuiszijn – over de grenzen heen door de gemeenschappelijke taal van de tekening. Het taNDem-project was onderverdeeld in drie delen:

Weekthema | De kunstenaars tekenden over hetzelfde thema. Dit thema werder wekelijks afwisselend door Danielle of Wiebke bepaald. Beide tekenden voor zichzelf in hun eigen omgeving. 

Heen en Weer | De kunstenaars maakte gezamenlijke tekeningen over het thema ‘thuis’. Afwisselend start een van beide een tekening, stuurt deze op en de ander maakt de tekening af.

Plaatswissel | De kunstenaars verwisselden van plaats. Ze tekenden de thuisplek van de ander. Wiebke tekende in Enschede, Danielle tekende in Münster.

Alle tekeningen zijn gedurende het project gedeeld via eenblog, een deel van de tekeningen vind je hieronder.