Ik zie Inertia als een comfortabel eiland, een resort waar je je terug kunt trekken. All-Inclusive, je hoeft niks meer, voor alles wordt gezorgd, niet meer nadenken, niet meer voelen. Ik vraag me af hoe lang je hier wilt vertoeven en wanneer je weer weg wilt. Het is metafoor voor veel van wat ik zie in onze huidige tijd, de spanning tussen altijd aan willen staan en tegelijkertijd eigenlijk zoveel mogelijk ‘numb’ willen zijn. Ik deed hier onderzoek naar middels 100 tekeningen. Ik maakte ze allemaal in liggende formaat, 16x24cm. In die beperking van maat bleek een grote vrijheid te schuilen, zowel in materiaalkeuze als in beeld. Een vaststaand gegeven hielp me op weg in dit grote thema: hoe wil je leven, slapend of wakker en waar ligt een goede balans? Het werken in series rondom een thema past me. Ik geloof dat veel onderwerpen niet helemaal grijpbaar zijn, kunst als woordeloze taal maakt een ander onderzoek mogelijk. Door een grote hoeveelheid facetten van een thema te verbeelden probeer ik een web eromheen te weven en er zo meer zicht op te krijgen.

Hieronder toon ik een groot deel van de tekeningen. Genoeg om lang in rond te dwalen; Welcome to Inertia!

De tekeningen zijn ook te koop, het origineel en als kunstprint. Ik druk ze af op ware grootte op A4 papier. Zo kun je ze inlijsten in een standaardlijst of je kunt ervoor kiezen het papier bij te snijden tot het oorspronkelijke formaat.