Danielle Spoelman / Beeldend Kunstenaar / BeeldBinder

Beeldend Kunstenaar

Een centraal thema in mijn werk is het ‘comfortably numb’ zijn, aangenaam verdoofd. Hoe leef je je leven? Open, aanraakbaar, kwetsbaar, op de grens van het onaangename of rustig, makkelijk en comfortabel maar teruggetrokken en verstopt? Zorgzaamheid en contact versus zorgeloosheid en eenzaamheid. Comfort versus pijn. Leven versus slapen. Wat is ‘echt’ en hoeveel leven kan je aan? Wat zijn de drijfveren van het menselijk handelen. Wat gebeurt daar allemaal in dat hoofd, grijze materie, onzichtbaar. Ik ben uitermate geïnteresseerd in het zoeken naar en verschuiven van de grens van het bewuste en het onbewuste. Kan ik met tekenen dieper doordringen in het onbewuste en daar iets van blootleggen? Woorden en beeld geven aan dat wat voor onzichtbaar is maar ons zijn grotendeels bepaalt.

lichtpuntje

Drawing Rabbit

Ik probeer woorden op papier te zetten die zin maken, zin en onzin scheiden, de zinloosheid  bestrijden en die af en toe te omarmen.

Drawing Rabbit heeft een mening, over kunst, boeken en het leven van alledag, soms stilletjes maar vaak uitgesproken. Ze gaat al schrijvend op zoek naar het zwart en het wit, het grijs én een beetje kleur.

Inertia is no option

BeeldBinder

 

Mensen kijken graag naar kunst. Maar in de huidige wereld worden we soms overspoeld door beelden. Een museum of een tentoonstelling kan ons overdonderen. We krijgen de neiging al scannend rond te lopen. Wat raakt me en wat niet? Check, en dan weer verder naar de volgende zaal, er valt nog zoveel te bekijken. Als BeeldBinder wil ik graag helpen van kijken, zíen te maken. Ik denk dat er meer te halen valt uit een enkel beeld als wij ons daar echt mee verbinden. Een goed gesprek, kijkoefeningen, rust, maar ook bijvoorbeeld tekenen kan ons helpen meer te zien. Van het beeld, van het verhaal van de kunstenaar maar vooral ook van onszelf en van de wereld om ons heen.

Beeldbinder, verdiept en verbindt mensen en kunst